IENE-887 クレーム対応に来たのは、まさかの虐めっ子だった同級生
,jav
AIKA

english title:It came to correspond to IENE – 887 complaint, a classmate who was a bastard child
日本語タイトル:IENE-887 クレーム対応に来たのは、まさかの虐めっ子だった同級生
Thai title:มันสอดคล้องกับการร้องเรียน IENE – 887 ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นลูกครึ่ง
Vietnamese title:Nó tương ứng với đơn khiếu nại IENE – 887, một người bạn cùng lớp là một đứa trẻ khốn